Γραμματεία  Τ.Ε.Α.Π.Η.,   (Πανεπιστήμιο Αθηνών)

 

Τη διοικητική υποστήριξη του Δ.Δ.Π.Μ.Σ αναλαμβάνει το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Διεύθυνση : Ναυαρίνου 13α, ισόγειο, Τ.Κ. 106 80