Βιβλιοθήκες

Οι ΜΦ κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους στο Πανεπιστήμιο Αθηνών μπορούν να αναζητήσουν το βιβλιογραφικό υλικό που χρειάζονται για τη συγγραφή των εργασιών τους από τα ηλεκτρονικά περιοδικά και τις βάσεις δεδομένων στις οποίες το Πανεπιστήμιο έχει εξασφαλίσει πρόσβαση. Επίσης το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα λειτουργεί δική του βιβλιοθήκη, με εξειδικευμένα βιβλία στα οποία έχουν πρόσβαση μόνο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Προγράμματος:

Η Βιβλιοθήκη-Αναγνωστήριο Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Συμβουλευτικής Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στο ΤΕΑΠΗ, βρίσκεται στην οδό Ιπποκράτους 35, 6ος όροφος, τηλ. 210-3688563

Τέλος, οι ΜΦ μπορούν να χρησιμοποιούν τις βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και άλλων Πανεπιστημίων. Οι βιβλιοθήκες έχουν διαφορετική πολιτική δανεισμού και χρήσης του υλικού τους. Ενδεικτικά μόνο, μερικές από τις βιβλιοθήκες που χρησιμοποιούν συχνά οι ΜΦ για τη συγγραφή των εργασιών κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους είναι οι ακόλουθες: 

  • Βιβλιοθήκη Προσχολικής Αγωγής, ημιόροφος, Ιπποκράτους 33, Αθήνα. 
  • Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, 5ος & 6ος όροφος, Αιόλου 42-44 & Κολοκοτρώνη, Αθήνα .  
  • Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης, 3ος όροφος, Χαριλάου Τρικούπη 24, Αθήνα.    
  • Βιβλιοθήκη Ιστορίας, Φιλοσοφική Σχολή, 6ος όροφος, γρ. 646, Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου.   
  • Βιβλιοθήκη Παιδαγωγικής, Φιλοσοφική Σχολή, 5ος όροφος, γρ. 536, Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου.   
  • Βιβλιοθήκη Ψυχολογίας, Φιλοσοφική σχολή, 5ος όροφος, γραφ. 534, Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου.   
  • Βιβλιοθήκη Παντείου Πανεπιστημίου, Λ. Συγγρού 136, Αθήνα.